The Swedish Association of the

BPH

Foto: Marianne Ahrne                                                                   Gleann Emotive Emmet


BPH (Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund)


Vi vill uppmuntra alla glenägare att låta sina hundar göra ett BPH-test.

Att en mentalbeskrivning på 45 minuter inte säger allt om en hund är självklart.

Men för den enskilde hundägaren kan den ge värdefulla upplysningar om vad

man kanske kan förvänta sig av sin hund i oförutsedda eller ovanliga situationer.

De kan i sin tur väcka tankar om lämplig träning och andra förebyggande åtgärder.


För uppfödare är BPH ett utmärkt instrument i avelsarbetet.


Att våra hundar mår bra och fungerar i samhället är en fråga som inte bara

berör bruks- och tjänstehundar utan är en angelägenhet för varje

special- och rasklubb, och varje enskild hunduppfödare, hundköpare och hundägare.


Sist men inte minst, det är roligt och spännande att göra BPH,

det brukar både hund och ägare tycka!


 SKK hittar du fakta  om BPH - hur det går till, vad som krävs,

var man kan göra provet, och allt annat du behöver veta.


Resultat av testerna visas på SKK Avelsdata, där både den enskilda hundens

resultat och jämförelser med genomsnittet i rasen kan studeras.


SKK:s dokument om BPH:

BPH för din hund

Därför BPH

ANSLAGSTAVLAN

ALMANACKAN

Rösta på månadens bild, så kan du vinna en almanacka

VÅRREA

Rea på billister i glenshopen

VIKTIGT

MEDDELANDE

 På grund av rådande coronapandemi, och SKKs antagna regler

om begränsningar av klubborganiserad verksamhet,

har SAIGIT tills vidare ställt in alla aktiviteter som varit planerade.


Vi kommer att åter-uppta verksamheten och återkommer med nya datum så snart läget tillåter

ALMANACKAN 

Röstning för juli och augusti 2021 pågår nu

Årets Glen 2020

Tävlingen har startat med årets två första tävlingar 

Har du tips, frågor

eller synpunkter?   Maila till synpunkter@saigit.se

eller skriv i

Glenforum